Proxima Syrena Piezzo PS25 do alarmu motocykla

Sygnalizator akustyczny PS25: bez własnego zasilania, bardzo małe gabaryty 34x50mm, idealny do montażu w motocyklach.