Proxima Syrena T-1 do alarmu samochodowego

Sygnalizator akustyczny T-1: bez własnego zasilania, jednotonowa, donośny dźwięk.