Syrena Elektro [CD]

Wystand#261;pili: Monika - Monika Bolly Jola - Jolanta Fraszyand#324;ska Kinga - Kinga Preis Cywa - Adam Cywka Krzych - Krzysztof Dracz Kondi - Konrad Imiela